ngành môi trường

Hỗn hợp enzymes xử lý phân gà, phân lợn

EnviroSEB Poultry  là hỗn hợp tự nhiên bao gồm bào tử vi sinh vật, enzyme, chiết suất từ thực vật và dung môi được sử dụng trong chuồng trại và hố phân.

Ứng dụng và lợi ích:

 • Loại bỏ hoặc khử mùi như là amoniac và chất hữu cơ khác phân giải từ phân và nước tiểu gia cầm.

 • Phân giải, dịch hóa phân dạng rắn trong các bể chứa để có thể bơm ra ngoài dễ dàng

 • Giảm thiểu giòi bọ và ruồi xung quanh chuồng trại và hố phân

 • Tạo điều kiện vệ sinh cho chuồng trại cho nông trại gia cầm

Xem chi tiết

Hỗn hợp enzymes xử lý phân bò

EnviroSEB Cattle là hỗn hợp những sản phẩm tự nhiên như bào tử vi sinh vật, enzyme , chất chiết xuất từ thực vật và dung môi được xử dụng để xử lý chất thải ở chuồng trại, hố phân gia súc và lò giết mổ

Ứng dụng và lợi ích :

 • Loại bỏ hoặc khử mùi như là amoniac và chất hữu cơ khác phân giải từ phân và nước tiểu gia súc.

 • Phân giải, dịch hóa phân dạng rắn trong các bể chứa để có thể bơm ra ngoài dễ dàng

 • Giảm thiểu giòi bọ và ruồi xung quanh chuồng trại và hố phân

 • Tạo điều kiện vệ sinh cho chuồng trại chăn nuôi gia súc cũng như lò giết mổ

Xem chi tiết

Hỗn hợp xử lý môi trường ao nuôi

Hỗn hợp xử lý môi trường nước ao nuôi có tác dụng đặc biệt trong việc cắt tảo, xử lý nền đáy ao bạt. Là sản phẩm đầu tiên sau 12 giờ đánh xuống ao thấy sự thay đổi chất lượng nước bằng mắt thường.

Ứng dụng và lợi ích:

 • Là sản phẩm đầu tiên sau 12 giờ đánh xuống ao thấy sự thay đổi chất lượng nước bằng mắt thường

 • Sản phẩm có khả năng cắt tảo cực tốt với liều lượng chỉ từ 120-150 gram/1000 m3 nước

 • Sản phẩm có khả năng xử lý tốt nhất trên thị trường đáy ao bạt / là vấn đề rất nhức nhối của qui trình nuôi ao bạt hiện nay, khi mà tốc độ dầu tư nuôi ao bạt chóng mặt với chi phí đầu tư thấp tiện lợi và nuôi ở mật độ rất cao

 • Cải thiện môi trường

Xem chi tiết